Q Finance Sp. z o.o.

Q Finance Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Q Finance Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami” w ramach działania POIG 8.2 w łącznej sumie 225 250,00 zł.
(30.10.2013 r.)

 

Q Finance