Polski Trawertyn S. C.

Polski Trawertyn S. C.

Lista dotacji 

Rozwój firmy Polski Trawertyn poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kredy, RPO WŁ III.2, 1 045 800 zł dotacji

Polski Trawertyn s. c.