Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A

Lista dotacji 

1. Firma Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A uzyskała dotację na projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie technologii przetwarzania danych i archiwizacji w Centrum Usług Outsourcingowych” w ramach działania POIG 1.4-4.1
(01.04.2010 r.)