Plast-Met Adam Żyła

Plast-Met Adam Żyła

Lista dotacji 

1. Firma Plast-Met Adam Żyła uzyskała dotację na projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Plast-Met poprzez zakup linii technologicznej do produkcji elementów motoryzacyjnych” w ramach działania MRPO 2.1 A w łącznej sumie   1 133 000 zł. 
(14.01.2010 r.)

Plast-Met Adam Żyła