PhX Group

PhX Group

Lista dotacji 

Firma PhX Group Sp. z o.o. podczas współpracy z firmą A1 Europe sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.: 

1. Wdrożenie przez spółkę PhX Group innowacyjnej technologii produkcji i transmisji materiałów audiowizualnych”, w ramach działania WRPO 1.2, na łączną kwotę 1 139 359, 62 zł 
(16.07.2012 r.)

2. ”Wdrożenie przez spółkę PhX technologii rejestracji materiałów audio-video”, w ramach działania RPO WSL 1.2.3 na łączną kwotę 750 000 zł
(16.01.2014 r.)