Odlewnia Staliwa "Łabędy" Sp. z o.o.

Odlewnia Staliwa "Łabędy" Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Odlewnia Staliwa „Łabędy” Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt.”Zakup linii technologicznej do regeneracji osnowy masy formierskiej dla ponownego wykorzystania”, w ramach SPO WKP na łączną kwotę  1 400 000 zł.
(28.08.2008 r.)

 

Odlewnia Staliwa "Łabędy" Sp. z o.o.