Music Cook - Sound Design

Music Cook - Sound Design

Lista dotacji 

1. Firma Music Cook Sound Design uzyskała dotację na projekt pt. „Rozwój firmy Music Cook Sound Design poprzez zakup innowacyjnego systemu nagłośniającego” w ramach działania MRPO 2.1 A w łącznej sumie 400 000 zł.
(27.06.2011 r.)

 

Music Cook - Sound Design