MCP Sp. z o.o.

MCP Sp. z o.o.

Lista dotacji 

 

1. Firma MCP Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji elementów meblowych wyposażonych w aktywne panele typu OLED” w ramach działania POIG 4.4 w łącznej sumie 7 142 410 zł
(04.11.2013 r.)

 

MCP