Marco Sp. z o.o.

Marco Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma Marco Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.:

1. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych wyników prac B+R” w ramach działania 3.2 RPO Województwa Śląskiego na kwotę 1 998 500,00 zł.
(24.11.2017 r.)

2. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Marco Sp. z o.o.” w ramach działania 2.1 POIR w kwocie 6 492 600,00 zł.
(11.04.2017 r.)

3. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielowarstwowych etykiet samoprzylepnych z opcją chipów RFID” w ramach 3.2 RPO Województwa Śląskiego na kwotę 1 998 000,00 zł.
(11.04.2017 r.)

4. „Innowacyjny system synchronizowanych lub autonomicznych, zrobotyzowanych modułów, usuwających cząsteczki pigmentów dla zamkniętych komór farbowanych nowoczesnych maszyn poligraficznych” w ramach 1.1.1 POIR w kwocie 6 186 030,44 zł.
(31.05.2016 r.)

5. „Budowa zakładu produkcyjnego wraz z nowoczesną linią technologiczną do produkcji innowacyjnych produktów dla branży elektronicznej” w ramach POIG 4.4 na łączną kwotę 14 700 000 zł.
(10.10.2013 r.)

6. „Wdrożenie zaawansowanego, dedykowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy B2B opartego o pracę w środowisku sieciowym, integrującego zarządzanie procesami biznesowymi” w ramach POIG 8.2 na łączną kwotę 1 902 976 zł.
(10.10.2013 r.)