KogniTek Sp. z o.o.

KogniTek Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma KogniTek Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Budowa platformy usług automatycznej rekomnedacji RekoMe” w ramach działania POIG 8.1 w łącznej sumie 799 947,04 zł
(10.05.2010 r.)

 

KogniTek Sp. z o.o.