Inprod Trans Sp. z o.o.

Inprod Trans Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Inprod Trans Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności Inprod Trans sp. z o.o. przez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji gwoździ koletowanych” w ramach działania RPO WSL 1.2.3 w łącznej sumie 750 000 zł. 
(28.02.2013 r.)

 

Inprod Trans