Hotel Havre Sp. z o.o.

Hotel Havre Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Hotel Havre Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Dywersyfikacja oferty Firmy HAVRE poprzez zakup wyposażenia i uruchomienie restauracji” w ramach działania RPO WSL 3.1.1 w łącznej sumie 750 000 zł
(14.08.2009 r.)

 

Hotel Havre Sp. z o.o.