ABC S.J.

ABC S.J.

Lista dotacji 

Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi pomiędzy partnerami biznesowymi, POIG 8.2, 751 500 zł dotacji

H. ABC Sp. j.