Goliard Sp. z o.o.

Goliard Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma Goliard Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Obniżenie kosztów wytwarzania i poprawienie jakości produktów dzięki budowie nowej hali produkcyjnej w zakładzie w Łojkach” w ramach działania RPO WSL 1.2.2 w łącznej sumie 750 000 zł d
(02.02.2010 r.)

 

Goliard Sp. z o.o.