Gmina Zawoja

Gmina Zawoja

Lista dotacji 

Gmina Zawoja uzyskała dotację na projekt pt. „Korona Ziemi w Zawoi – Morgi” w ramach działania MRPO 3.1 C w łącznej sumie 3 378 378,38 zł
(25.04.2012 r.)

 

Gmina Zawoja