FPUH "Wopi" Wojciech Pietrzak

FPUH "Wopi" Wojciech Pietrzak

Lista dotacji 

1. Firma FPUH „Wopi” Wojciech Pietrzak uzyskała dotację na projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy WOPI poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki metalu” w ramach działania RPO WŁ III.2 w łącznej sumie 485 361,87 zł.
(05.03.2010 r.)

 

FPUH "Wopi" Wojciech Pietrzak