Firma JG Murawski S.C.

Firma JG Murawski S.C.

Lista dotacji 

Firma JG Murawski S.C. podczas współpracy z firmą A1 Europe sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.: 

1. ”Poprawa infrastruktury zaplecza turystycznego województwa śląskiego poprzez rozbudowę unikalnej sieci punktów gastronomicznych marki Mniam Mniam” w ramach działałania RPO WSL 3.1.1 w łacznej kwocie 750 000 zł 
(27.08.2010 r.)

2. ”Uruchomienie innowacyjnego systemu produkcji i dystrybucji produktów garmażeryjnych w Kędzierzynie-Koźlu” w ramach konkursu RPO WO 1.3.2 w łacznej kwocie 547 950 zł 
(23.06.2009 r.)