Firma Instalacyjno-Budowlana Witek Krzysztof

Firma Instalacyjno-Budowlana Witek Krzysztof

Lista dotacji 

1. Firma Instalacyjno-Budowlana Witek Krzysztof uzyskała dotację na projekty pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Witek poprzez zakup hali i linii do produkcji elementów instalacyjnych” w ramach MRPO 2.1 A na łączną kwotę 1 000 000 zł
(20.12.2011 r.)

 

Firma Instalacyjno-Budowlana Witek