Fabryka Mebli Ryś Sp. z o.o.

Fabryka Mebli Ryś Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Fabryka Mebli Rys Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt:

1. „Wdrożenie kompleksowych działań proeksprtowych w celu rozwoju eksportu w Fabryce Mebli Ryś” w ramach 3.3.2 MRPO na łączną kwotę 199 228 zł
(16.01.2017 r.)

2. „Produkcja mebli z elementami metalowymi i szklanymi z grawerowaniem laserowym 3D wraz z nano-pigmentowaniem”, w ramach POIG 4.4 na łączną kwotę 39 960 000 zł;
(06.06.2014 r.)

3. „Rozwój Fabryki Mebli Ryś poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii grawerowania wewnętrznego” w ramach MRPO 2.1 A na łączną kwotę 2 000 000 zł.
(19.05.2012 r.)