Elektrokontel - Beata Wójtowicz

Elektrokontel - Beata Wójtowicz

Lista dotacji 

Firma Elektrokontel - Beata Wójtowicz uzyskała dotację na projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy Elektrokontel poprzez wdrożenie nowatroskiej technologii wykonania powłok napawanychd” w ramach działania MRPO 2.1 A w łącznej sumie 800 000 zł
(09.03.2012 r.)

 

Elektrokontel - Beata Wójtowicz