E-Harmonogram Sp. z o.o.

E-Harmonogram Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma E-Harmonogram uzyskała dotację na projekt pt. „E-Harmonogram - stworzenie innowacyjnego serwisu internetowego świadczącego e-usługi w zakresie planowania i harmonogramowania inwestycji” w ramach działania POIG 8.1 w łącznej sumie 616 930 zł.
(11.03.2010 r.)

 

E-Harmonogram Sp. z o.o.