Drukarnia Narodowa S.A.

Drukarnia Narodowa S.A.

Lista dotacji 

Drukarnia Narodowa S.A podczas współpracy z firmą A1 Europe sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.: 

1. „Dywersyfikacja produkcji Drukarni Narodowej poprzez wdrożenie nowej oprawy zeszytowej szytej głowicami oczkowymi», w ramach działania MRPO 2.1 A na łączną kwotę 2 000 000 zł 
(31.07.2009 r.)

2. „Dywersyfikacja działalności Drukarni Narodowej w wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu - publikacji koedukacyjnych dla osób słabo widzących i niewidomych poprzez wdrożenie autorskiej, innowacyjnej linii technologicznej druku i oprawy”, w ramach działania POIG 4.4 na łączną kwotę 14 123 461 zł
(14.08.2018 r.,16.01.2009 r.)