Dorota Kempko

Dorota Kempko

Lista dotacji 

1. Firma Dorota Kempko zyskała dotację na projekt „Plan rozwoju eksportu”  w ramach działania POIG 6.1 w łącznej sumie 10 000,00 zł 
(25.01.2012 r.)