Dentim Clinic Wojciech Fąferko

Dentim Clinic Wojciech Fąferko

Lista dotacji 

Firma Dentim Clinic Wojciech Fąferko uzyskała dotację na projekt pt.: „Zwiększenie konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy Dentim Clinic Wojciech Fąferko poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu skanowania i frezowania elementów protetycznych” w ramach działania RPO WSL 1.2.3 w łącznej sumie 750 000 zł.
(16.08.2010 r.)