Daniello S.C.

Daniello S.C.

Lista dotacji 

1. Firma Obuwie „Daniello” S. C. uzyskała dotację na projekt pt.”Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji zindywidualizowanego obuwia na stopy wrażliwe”, w ramach  POIG 4.4, na łączną kwotę   5 376 000 zł. 
(11.10.2013 r.)

 

 

Daniello obuwie