Concept Music Art Sp. z o.o.

Concept Music Art Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma Concept Music Art Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.: 

1. ”Wzrost konkurencyjności firmy CMA poprzez zakup innowacyjnego mobilnego sytemu bankietowo-eventowego” w ramach MRPO 2.1 A na łączna kwotę 1 000 000 zł
(21.02.2011 r.)

2. „Zakup mobilnego wyposażenia kuchni i ekranu do prezentacji” w ramach MRPO 2.1 A na łączna kwotę 1 000 000 zł
(30.08.2010 r.)

3. „Zakup innowacyjnego kompletu sprzętu estradowego w firmie CMA w Krakowie” w ramach MRPO 2.1 A na łączna kwotę  800 000 zł 
(09.06.2009 r.)

4. Firma Concept Music Art Sp. z o.o. w wystawionych referencjach potwierdziła długoletnią i owocną współpracę biznesową z firmą A1 Europe Sp. z o.o. 
(08.11.2011 r., 15.01.2012 r.)