CDO Sp. z o.o.

CDO Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Centrum Drewna i Oklein Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania oklein w nowym zakładzie w Izdebniku” w ramach działania POIG 4.4 w łącznej sumie 9 644 190 zł. 
(15.07.2012 r.)