Celbit Sp. z o.o.

Celbit Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Celbit Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Budowa zakładu produkcyjnego Celbit z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną” w ramach działania POIG 4.4 w łącznej sumie 24 000 000  zł.
(16.10.2013 r.)

 

Celbit