Badura S. A.

Badura S. A.

Lista dotacji 

Firma Badura S. A. podczas długoletniej współpracy z firmą A1 Europe sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.:

 1. „Opracowanie planu rozwoju eksportu na potrzeby zwiększenia skali działalności eksportowej” w ramach działania POIG 6.1 na łączną kwotę 10 000 zł 
(01.03.2011 r.)

 2. „Rozwój firmy Badura poprzez wdrożenie technologii produkcji obuwia antypoślizgowego” w ramach działania  MRPO 2.1 A na łączną kwotę 625 850 zł 

 

Dodatkowo, firma A1 Europe Sp. z o.o. wykonała na zlecenie Badura S. A.:

3. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu”
(15.07.2011 r.)