Auto Centrum Sp. z o.o.

Auto Centrum Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Auto Centrum Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Inwestycja w innowacyjny system blacharsko-lakierniczy” w ramach działania RPO WP, w łącznej sumie 4 399 450 zł.
(14.06.2010 r.)

 

Auto Centrum Sp. z o.o.