Alvernia studios Sp. z o.o.

Alvernia studios Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Alvernia studios Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Uruchomienie studia i planu filmowego poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji i przetwarzania obrazu” w ramach działania POIG 4.4 w łącznej sumie8 818 742,32 zł.
(22.06.2010 r.)