Almus Sp. z o.o.

Almus Sp. z o.o.

Lista dotacji 

 

Firma Almus Sp. z o.o. podczas długoletniej współpracy z firmą A1 Europe sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.: 

1. „Zakup urządzeń do produkcji innowacyjnych papierów higienicznych w spółce Almus”, w ramach działania POIG 4.4 w łącznej sumie 9 000 000 zł
(19.06.2009 r.) 

2.​  ”Zakup innowacyjnej pakarki jako elementu ciągu technologicznego do produkcji papierów higienicznych w Słomnikach” w ramach działania MRPO 2.1 A w łącznej sumie 1 000 000 zł. 
(03.02.2011 r.)

3. „Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji papierów higienicznych” w ramach działania MRPO 2.1 A  w łącznej sumie 1 000 000 zł
(13.07.2011 r.)

4. „Sporządzenie dokumentów niezbędnych do pozyskania inwestora dla firmy Almus”, w ramach działania POIG 3.3.2 w łącznej sumie 120 000 zł
(18.12.2011 r.)

 5.  ”Zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji papierów higienicznych w zakładzie Firmy Almus w Słomnikach”  w ramach działania MRPO 2.1 A w łącznej sumie 920 000 zł 
(18.12.2011 r.)

6. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firmę Almus Sp. z o.o.” w ramach działania  POIG 6.1w łącznej sumie 200 000 zł 
(05.03.2015 r.)

7. Przygotowanie oraz rozliczenie wniosku w ramch działania POIG 4.4 
(15.10.2013 r.)

Dodatkowo, firma A1 Europe sp. z o.o. wykonała dla firmy Almus Sp. z o.o.: 

8. Dokumentację o charkterze strategicznym dla przedsiębiorstwa. 
(18.12.2011 r.)