Agrarius Sp. z o.o.

Agrarius Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma Agrarius Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby zwiększenia skali działalności firmy eksportowej Agrarius Sp. z o.o.” w ramach działania POIG 6.1 w łącznej sumie 15 250 zł.
(02.12.2009 r.)

 

Agrarius Sp. z o.o.