Tomex. Tomasz Woźniczko

Tomex. Tomasz Woźniczko

Lista dotacji 

Firma Tomex. Tomasz Woźniczko  uzyskała dotację na projekty pt.

1. ”Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności gospodarczej” w ramach działania 3.3 RPO Województwa Śląskiego w wysokości 471 105,00 zł
(17.08.2017 r.)

2 ”Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji etykiet w celu zaoferowania na rynku nowego produkcji” w ramach działania 3.2 RPO Województwa Śląskiego na łączną kwotę 1 998 000,00 zł. 
(31.05.2017 r.)