"TIS" Tomasz Anioł

"TIS" Tomasz Anioł

Lista dotacji 

Firma „TIS” Tomasz Anioł uzyskała dotację na projekty pt.:

1. „Zwiększenie aktywności gospodarczej „TIS” TOMASZ ANIOŁ na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 1.2 POPW w kwocie 526 504,45 zł. 
(11.10.2017 r.)

TIS, referencje A1 Europe, 1.2 POPW