Tauron Wytwarzanie S.A.

Tauron Wytwarzanie S.A.

Lista dotacji 

Na zlecenie Tauron Wytwarzanie Sp. z o.o. zespół A1 Europe przygotował kompletne wnioski złożone w ramach POIR działanie 1.2 Program Sektorowy B+R „PBSE”, pt.:

1. „Opracowanie technologii filtra hybrydowego do redukcji emisji zanieczyszczeń ze spalin i gazów odlotowych wraz z badaniami przemysłowymi w skali demonstracyjnej” - wartość projektu ponad 7,5 mln zł. 

2. „Prace badawczo- rozwojowe zmierzające do poprawy dyspozycyjności bloku energetycznego z przepływowym kotłem CFB w Elektrowni Łagisza poprzez zapobieganie erozji w komorze paleniskowej” - wartość projektu ponad 13,5 mln zł.