Tauron Wytwarzanie S.A.

Tauron Wytwarzanie S.A.

Lista dotacji 

Tauron Wytwarzanie Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekty pt.:

1. „Opracowanie zaawansowanej technologii do monitoringu i predykcyjnej analizy stanu technicznego kotła w celu zwiększenia niezawodności jednostki kotłowej” w ramach działania 4.1.4 POIR  na kwotę 3 784 239,56 zł.
(24.04.2018 r.)

2. „Opracowanie i wdrożenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów z kotłów fluidalnych z wykorzytsaniem CO2 do produkcji zamiennika cementu” w ramach działania 1.2 „PBSE” POIR na kwotę 6 201 905,58 zł. 

Dodatkowe referencje:

Na zlecenie Tauron Wytwarzanie Sp. z o.o. zespół A1 Europe przygotował kompletne wnioski złożone w ramach POIR działanie 1.2 Program Sektorowy B+R „PBSE”, pt.:

1. „Opracowanie technologii filtra hybrydowego do redukcji emisji zanieczyszczeń ze spalin i gazów odlotowych wraz z badaniami przemysłowymi w skali demonstracyjnej” - wartość projektu ponad 7,5 mln zł. 

2. „Prace badawczo- rozwojowe zmierzające do poprawy dyspozycyjności bloku energetycznego z przepływowym kotłem CFB w Elektrowni Łagisza poprzez zapobieganie erozji w komorze paleniskowej” - wartość projektu ponad 13,5 mln zł.