Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Na zlecenie Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. zespół A1 Europe wspomagał przygotowanie dwóch wniosków pt.:

1. „System inteligentnego oświetlenia LED - prace badawczo-rozowjowe mające na celu wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na umiejętne kreowanie przestrzeni świetlnej”, w ramach POIR działanie 1.2 Program Sektorowy B+R „PBSE”

2. „Zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym dzięki przeprowadzeniu eksperymentalnych prac rozwojowych mających na celu opracowanie przez Tauron Sprzedaż nowego rozwiązania adresowanego do zintegrowanych systemów ładowania pojazdów elektrycznych dla transportu zbiorowego i indywidualnego”, w ramach POIR działanie 1.2 Program Sektorowy B+R „PBSE”