S-LABS Sp. z o.o.

S-LABS Sp. z o.o.

Lista dotacji 

Firma S-LABS Sp. z o.o. uzsykała dotację na projekty pt.:

1. „Connect Energy (CE) -inteligentny system rozpoznawania odbiornikow pracujących w sieci oraz pomiaru zużycia energi elektrycznej” w ramach dzialania 1.1.1 POIR w kwocie 2 939 812,20 zł. 
(16.08.2017 r.)

2. „Opracowanie urządzeń i systemu do zarządzania zużycia energii” w ramach dzialania 1.2 RPO Województwa Małopolskiego w kwocie 2 984 396,97 zł. 
(16.08.2017 r.)