RPO WSL 3.2 „Innowacje w MŚP”

Dotacje na Śląsku na zakup maszyn i urządzeń

29 grudnia 2017 r. w województwie śląskim, prowadzony jest nabór na działanie RPO WSL 3.2 „Innowacje w MŚP”, w którym wsparcie zostanie przyznane projektom mającym na celu wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowej lub procesowej w przedsiębiorstwie. 
Nabór trwa do 07 lutego 2018 r. 

Przedstawiamy najważniejsze informacje o zbliżającym się konkursie:
Wnioskodawcy: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Maksymalna dotacja: 3 mln PLN
- Minimalna kwota dofinansowania: 100 tys. PLN
Maksymalny poziom dofinansowania: do 45%
Przykładowe koszty kwalifikowane
       - Środki trwałe (m.in. maszyny i urządzenia), 
       - Wartości niematerialne i prawne (np. zakup oprogramowania), 
       - Promocja, usługi doradcze. 

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji, skontaktuj się z nami.


Od 14 lat pozyskaliśmy dla naszych Klientów już ponad 1 mld zł dotacji.

Sprawdz także inne nabory w najbliższym czasie.