RPO WM 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Już 31 grudnia 2017 rozpoczął się nabór wniosków na podziałanie 
1.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” w ramach RPO Województwa Małopolskiego. Nabór trwa do 30 stycznia 2018 r. 

Przedstawiamy najważniejsze informacje o zbliżającym się konkursie:
- Typ projektów: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;
- Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP
- Maksymalna dotacja: 50 mln PLN 
- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 100 tys. PLN
- Maksymalny poziom dofinansowania: do 55%
- Przykładowe koszty kwalifikowane: koszty zakupu/ modernizacji aparatury naukowo - badawczej, koszty wartości niematerialnych i prawnych, koszty zakupu robót i materiałów budowlanych. 

Do wniosku dotacyjnego należy załączyć agendę badawczą oraz plan wykorzystania infrastruktury badawczo- rozwojowej. 

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji, stworzeniem agendy badawczej to skontaktuj się z nami.


Od 14 lat pozyskaliśmy dla naszych Klientów już ponad 1 mld zł dotacji.

Sprawdz także inne nabory w najbliższym czasie.