Rozliczanie projektów Unijnych

Otrzymałeś dotację i nie wiesz co dalej  
Zastanawiasz się jak dobrze zrealizować projekt nie narażając się na zwrot w trakcie jego trwania i w okresie trwałości 3-5 lat po jego realizacji ?

Jeśli otrzymałeś dofinansowanie możemy ci pomóc w:

 

 • realizacji wydatków, w tym:
 •  - przeprowadzeniu oszacowania wartości zamówienia, 
   - przygotowaniu i publikacji zapytania ofertowego, 
   - ocenie i wyborze ofert, 
   - w przygotowaniu protokołu wyboru i publikacji wyniku,
   - zawarciu umowy z dostawcą/wykonawcą,

 • przygotowaniu do kontroli i osobistą asystę podczas jej trwania,
 • przygotowaniu raportów z postępu realizacji projektów lub prac B+R,
 • przygotowaniu wniosków o płatność wraz z załącznikami, 
 • przygotowaniu sprawozdań z trwałości projektu i pomocy w utrzymaniu celów i wskaźników. 

 

 

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i zależy m.in. od zakresu zleconych prac, rodzaju projektu i zakresu inwestycji.

Jeśli nie jesteś zainteresowany kompleksową obsługą pozyskania dotacji, zobacz również naszą ofertę dotyczącą usług dodatkowych na wybrane elementy.