RESIN

RESIN

Lista dotacji 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sprzętu Ochronnego i BHP RESIN s.c Marek Gawlik, Jacek Janiszewski uzyskała dotację na projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących innowacyjnej odzieży ochronnej do obróbki strumieniowo - ścierne” w ramach 3.4 RPO Województwa Małopolskiego w kwocie 1 120 161,00 zł.
(11.10.2017 r.)

RESIN referencje 2017 A1 Europe