Raytech Piotr Kasprzycki

Raytech Piotr Kasprzycki

Lista dotacji 

Lista dotacji 

Firma Raytech uzyskała dotację na projekty pt.:

1. „Budowa laboratorium”  w ramach działania 1.2 .2 RPO Małopolska w kwocie 1 495 551,75 zł
(30.05.2018 r.)