Raport z prac Badawczo - Rozwojowych

Kompleksowo pomagamy opracować raport B+R, który będzie zawierać:
1. Identyfikacje problemu badawczego i hipotezy badawczej 
2. Identyfikacje zasobów 
3. Opracowywanie procedury badawczej
4. Konsultacje wyników badań 
5. Opracowywanie wyników badań 

Jeśli prowadzisz projekt B+R dofinansowany z UE to dodatkowo
pomożemy Ci:
- opracować cykliczne raporty badawczo - rozwojowe, 
- przygotować sprawozdawczość zgodnie z procedurami, 
- w konsultacjach z jednostką nadzorującą (NCBiR lub lokalną instytucją nadzorującą)

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem raportu skontaktuj się z nami. 


Od 14 lat pozyskaliśmy dla naszych Klientów już ponad 1 mld zł dotacji.