Przychodnia Radziszów s.c

Przychodnia Radziszów s.c

Lista dotacji 

1. Przychodnia Radziszów s.c Anna Bednarz, Tomasz Bednarz uzyskała dotację na projekt pt. „budowa nowoczesnej przychodni specjalistycznej oraz Apteki w Radziszowie” w ramach działania MRPO 2.1 A w łącznej sumie  705 708,00 zł.
(05.09.2011 r.)

Przychodnia Radziszów s.c