Przedsiębiorstwo Teletrans-Elcomp Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Teletrans-Elcomp Sp. z o. o.

Lista dotacji 

1. Przedsiębiorstwo Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. ”Zaprojektowanie Inteligentnej Infrastruktury Bezprzewodowej Sieci Czujników dla instalacji Przemysłowych i Komunalnych” w ramach działania 1.2.1 RPO Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 432 345,03 zł. 
(10.05.2017 r.)

Referencje Teletrans Elcomp