Prom-Dragon Sp. z o.o.

Prom-Dragon Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1.  Firma PROM - DRAGON Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt. „Sporządzenie dokumentacji umożliwiającej pozyskanie inwestora przez Prom-Dragon Sp. z o.o.”, w ramach POIG, działania 3.3, poddziałania 3.3.2  na łączna kwotę 170 000 zł. 
(07.01.2016 r.) 

 

Prom-Dragon referencje