PPHU "PABLO"

PPHU "PABLO"

Lista dotacji 

Firma PPHU „PABLO” uzyskała dotację na projekty pt.:

1.  „Wdrożenie do produkcji wysokowydajnych maszyn pakujących” w ramach działania 3.2.1 POIR na łączną kwotę 6 790 465,00 zł. 
(23.03.2017 r.)

2. Rozówj Centrum Badawczo - Rozowjowego w firmie PPHU „PABLO” Paweł Paździerz” w ramach działania 2.1 POIR na łączną kwotę 4 286 342,50 zł.
(25.10.2017 r., 28.12.2017 r.)