PPHU "PABLO"

PPHU "PABLO"

Lista dotacji 

Firma PPHU „PABLO” uzyskała dotację na projekty pt.:

1.  „Wdrożenie do produkcji wysokowydajnych maszyn pakujących” w ramach działania 3.2.1 POIR na łączną kwotę 6 790 465,00 zł. 
(23.03.2017 r.)

2. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozowjowego w firmie PPHU „PABLO” Paweł Paździerz” w ramach działania 2.1 POIR na łączną kwotę 4 286 342,50 zł.
(25.10.2017 r., 28.12.2017 r.)

3. „Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej „PABLO” w zakresie opracowania innowacyjnej technologii pakowania” w ramach działania 1.2 RPO Województwa Świętokrzyskiego na łączną kwotę 2 106 694,88 zł
(28.03.2018 r.)