Polski Trawertyn S.C

Polski Trawertyn S.C

Lista dotacji 

1. Firma Polski Trawertyn S.C  uzyskała dotację na projekt pt. „Rozwój Firmy Polski Trawertyn poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kredy” w ramach działania III.2 RPO WŁ w łącznej sumie 1 045 800,00 zł.
(11.02.2012 r.)

Polski Trawertyn S.C