POK-Granit Sp. z o.o.

POK-Granit Sp. z o.o.

Lista dotacji 

1. Firma POK-Granit Sp. z o.o. uzyskała dotację na projekt pt.”Dywersyfikacja działalności POK Granit Sp. z o.o. w zakresie produkcji gwoździ”, w ramach RPO WS 1.2.3 na łączną kwotę 750 000 zł. 
(13.01.2014 r.)

 

Pok-Granit referencje